JUNIOR – ortheses voor kinderen en jongeren


Orthesen voor kinderen en jongeren liggen ons nauw aan het hart. Omdat blessures en handicaps bij kinderen ook voor ouders altijd een uitdaging zijn. Ze moeten meestal beslissingen nemen voor hun kinderen zonder enige medische kennis. Houd er rekening mee dat verwondingen en beperkingen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de kindertijd van patiënten en ook op hun verdere leven. De beste kansen om een ​​positief behandelresultaat te behalen bestaan ​​echter al op jonge leeftijd.
De term neuroplasticiteit of neuronale plasticiteit beschrijft veranderingen op het gebied van het centrale zenuwstelsel als aanpassingsmechanisme. Hier kan men ook spreken van het vermogen om te leren. De neuroplasticiteit van de hersenen is bijzonder hoog bij kinderen. Dit verklaart hoe kinderen zo snel taal en kennis kunnen verwerven. Het laat echter ook zien dat therapeutische maatregelen bijzonder effectief kunnen zijn bij kinderen. Wat de functionele revalidatie betreft, biedt de toegenomen neuroplasticiteit bij kinderen goede mogelijkheden om motorische processen te trainen met geschikte orthesen. Ook hier is het relevant om tijdens groeispurten passende ondersteuning te bieden, zodat ontwikkelingsstappen ook bij toenemend gewicht en langere ledematen kunnen worden volgehouden.

Orthesen voor kinderen ter ondersteuning van de therapie

Onze CDS® orthesen voor kinderen en adolescenten zijn gebaseerd op het principe van dynamisch herstel. De op veren gebaseerde CDS® gewrichten strekken de spieren op een gecontroleerde manier en daarom zorgvuldige wijze. In tegenstelling tot statisch gezeur werken onze CDS® orthesen dynamisch via regelbare veerkracht, die intern kan worden aangepast aan het behandelverloop van de patiënt.

Het veermechanisme rekt de verkorte structuren uit terwijl beweging mogelijk blijft. Dit bevordert de bloedcirculatie in het weefsel en voorkomt hernieuwde contractuur. Bovendien kan de spier spasmen ervaren, wat een doorslaggevend voordeel is, vooral bij neurologische aandoeningen. Na de spasmen wordt de spier voorzichtig terug in ontspanning geleid.
Vooral bij de verzorging van kinderen bieden de CDS® gewrichten het voordeel dat ze verstelbaar zijn en ook beweging in de tegenovergestelde richting mogelijk maken. Dit verhoogt de therapietrouw aanzienlijk, vooral bij kinderen.

De CDS® gewrichten kunnen de therapeuten ondersteunen bij hun werk. Regelmatig dragen van een CDS® orthese kan bijvoorbeeld het therapieresultaat stabiliseren tot de volgende eenheid of zich daarop voorbereiden vóór aanvang van de therapie.

Het CDS® Lock-gewricht ondersteunt staande therapie. Bij kinderen kan de CDS® combinatieknie-enkelorthese helpen de houding te stabiliseren en het therapieresultaat te behouden, vooral na groeispurten.

Orthesen voor kinderen en jongeren voor functionele ondersteuning

Als onderdeel van een functionele revalidatie kunnen onze orthesen ook worden gebruikt ter ondersteuning en stabilisatie van de functie. Door de stabiliserende werking van onze hulpmiddelen kunnen patiënten begeleid en dus veilig bewegen. Door het aanbrengen van een orthese kan een bepaald veiligheidsniveau worden hersteld, vooral bij kinderen die moeilijk te beperken zijn in hun spel en ravotten. Hier moeten de technici duidelijk maken in hoeverre veilig gebruik kan worden gegarandeerd.

De weg naar uw gereedschap

Orthesen en bandages behoren tot de orthopedische technische hulpmiddelen die in de hulpmiddelencatalogus in Duitsland zijn opgenomen. De hulpmiddelencatalogus vormt de vergoedingsgrondslag voor de zorgverzekeraars. Als een hulpmiddel niet in deze lijst staat, kan het via de leverancier van medische hulpmiddelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de zorgverzekeraar. Hulpmiddelen moeten door medische professionals worden voorgeschreven, passend bij de indicatie. Orthopedische technici in de winkel voor medische artikelen passen de hulpmiddelen aan de patiënten aan en instrueren hen over het gebruik ervan.
De weg naar een hulpmiddel kan afhankelijk van de indicatie verschillen:

  • Na een trauma kan ter stabilisatie direct een orthese of verband worden voorgeschreven.
  • Als er een chirurgische ingreep aan de gang is, kan het hulpmiddel vooraf voor de patiënt worden geselecteerd.
  • In het geval van een intramuraal verblijf kan de hulp al relevant zijn in de vroege revalidatiefaciliteit of pas op een later tijdstip in het revalidatieproces.

Maar het is belangrijk om te onthouden dat een snelle start van de therapie cruciaal is. Hoe eerder de revalidatiemaatregelen plaatsvinden, hoe groter de kans op succes dat het doel zal worden bereikt.

In de kindergeneeskunde is er ook de bijzonderheid dat bij langere aanpassingen er rekening gehouden moet worden met de groeispurten van de kinderen. Hier is het belangrijk om goed op te letten tot hoe snel het kind groeit en vanaf wanneer een nieuwe orthese nodig is.

Het is belangrijk dat het gekozen hulpmiddel in het revalidatieplan wordt geïntegreerd en vooral voldoet aan de individuele behoeften van de kleine patiënt.

Voor een leven onderweg.

Onze hulpmiddelen voor kinderen en jongeren: